Asset Publisher Asset Publisher

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - (LAND MANAGEMENT) 3 tháng 5, 2017

Quản lý đất đai là ngành học trang bị cho người học những kiến thức nền tảng liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên đất, phân hạng đất, đánh giá, lập bản đồ, nghiên cứu đưa ra giải pháp kinh tế kỹ thuật, giải quyết tranh chấp, thực hiện các phương án sử dụng đất đai, đền bù đất nông thôn và thành thị...

Đọc tiếp
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 28 tháng 4, 2017

Việt Nam hiện là nước đứng thứ 5 thế giới về thiệt hại do biến đổi khí hậu. Mặt khác, mặt trái của phát triển kinh tế đã tác động xấu đến môi trường sống của con người, khiến vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Đọc tiếp
NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CON NGƯỜI CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 28 tháng 4, 2017

Ngành Công tác xã hội (Department of Social Work) là ngành khoa học ứng dụng làm việc trực tiếp với con người cho bạn sự phát triển nhân cách, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ một cách toàn diện. Một nghề vô cùng sôi động, đầy ý nghĩa vì bạn luôn cần giao tiếp, nghiên cứu, thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu.

Đọc tiếp
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 28 tháng 4, 2017

Một ngành học và công việc đầy thú vị của sự hiểu biết, trải nghiệm khắp bốn phương, thể hiện sự năng động tối đa và óc tổ chức tài tình của những ai đã đã lựa chọn ngành “công nghiệp không khói” - ngành giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Đọc tiếp
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - ĐAM MÊ KHÁM PHÁ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SỰ SỐNG 8 tháng 5, 2017

Ngành công nghệ sinh học (biotechnologhy) là ngành học tập hợp tri thức của các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp
NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN - ĐÀO TẠO GẮN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI 29 tháng 4, 2016

Hiện nay Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Theo Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chế biến gỗ là 1 trong 10 ngành mang lại nguồn thu lớn nhất từ xuất khẩu và có đóng góp đáng kể vào GDP cả nước. Với cơ hội lớn như vậy, ngành đang cần rất nhiều lao động chất lượng cao, và thực tế là 100% sinh viên của ngành Công nghệ chế biến lâm sản ra trường có việc làm phù hợp với thu nhập cao.

Đọc tiếp
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (KIỂM LÂM) - "“BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ NGUỒN SỐNG” 28 tháng 4, 2017

Mục tiêu đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

Đọc tiếp
NGÀNH CHĂN NUÔI - RÁO RIẾT ĐÒI HỎI NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG CAO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 8 tháng 5, 2017

Việt Nam là nước nông nghiệp với nhiều lợi thế, song để biến tiềm năng đó thành hiện thực, làm động lực cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, bền vững sản phẩm có khả năng cạnh tranh thì việc đầu tư vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết. Học ngành chăn nuôi góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp nước nhà.

Đọc tiếp
Khảo sát việc làm sinh viên
Khảo sát việc làm của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp sau khi ra trường: