Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (xét tuyển đợt 3) vào bậc đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT quốc gia năm 2016 như sau:
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (xét tuyển đợt 3) vào bậc đại học hệ chính quy theo kết quả học tập THPT năm lớp 12, như sau:
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1, năm 2017 như sau:
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017, đợt 1 như sau: