THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015-2016

17 tháng 9, 2015

 

b) Có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013;

c) Có thời gian học trung học phổ thông hai năm trở lên tại huyện, thị xã có các xã quy định tại mục b nêu trên hoặc học trung học phổ thông tại các trường phổ thông dân tộc nội trú;

d) Tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Phương thức tuyển chọn: Hệ Dự bị đại học thuộc trường Đại học Lâm nghiệp xét tuyển các môn thi tương ứng khối A, A1, B, D1.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 130

4. Hồ sơ xét tuyển, gồm có:

          a) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Trường đại học Lâm nghiệp, theo địa chỉ: http://tuyensinh.vfu.edu.vn. Mục HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC).

  b) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi do Hội đồng thi THPT quốc gia cấp.

          c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

          d) Một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại.

          e) Bản sao giấy khai sinh.

          f) Bản sao hộ khẩu thường trú của học sinh.

          Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Lưu ý:Hồ sơ đăng ký xét tuyển đựng trong túi đựng hồ sơ.

5. Thời gian nộp hồ sơ và kế hoạch xét tuyển

         - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/8 - 15/10/2015

         - Thời gian xét tuyển: trước ngày 20/10/1015

         - Thời gian thí sinh nhập học: 02/11/2015

 

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Số điện thoại: (04)33840440; 33840707.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ 


Chia sẻ