THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY DỰ BỊ NĂM 2015

17 tháng 9, 2015

 

2.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày 25/5/2015), học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

2.2. Tiêu chuẩn xét tuyển

          Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2015, hạnh kiểm lớp 10, 11, 12 đạt từ khá trở lên.

          Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển vượt quá tổng chỉ tiêu xét tuyển, sẽ xét từ cao xuống thấp tổng điểm trung bình chung học tập của 3 năm học THPT để xác định người trúng tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí xét tuyển thẳng

a. Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 3);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

         - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

b. Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/10/2015.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, CHương Mỹ, Hà Nội.

c. Lệ phí xét tuyển:30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

4. Học bổ sung

          Người trúng tuyển được học bổ sung kiến thức 1 năm dự bị đại học tại trường Đại học Lâm nghiệp, sau đó được xét tuyển vào đại học hệ chính quy và được chọn ngành học theo nguyện vọng của cá nhân.

          Chi tiết liên hệ: phòng Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp, ĐT 04.33840440; 04.33840707. Website: vfu.edu.vn

TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ


Chia sẻ