Ngành Công nghệ Ô tô

29 tháng 4, 2016
Cập nhật ngày 21/4/2017

IV. NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. Tên ngành đào tạo:

                   Tên tiếng việt: công nghệ Ô tô

                   Tên tiếng anh:Automotive Technology

2. Mã ngành:                52510205

3. Thời gian đào tạo:    4 NĂM

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo:    Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1 Kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và các phần mềm thuộc lĩnh vực công nghệ ô tô nhằm đáp ứng được yêu cầu của kỹ sư công nghệ ô tô.

6.2 Kỹ năng:

- Tính toán, thiết kế được quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ ô tô;

- Thiết lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các loại ô tô và các thiết bị động lực khác;

- Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chế tạo, lắp ráp ô tô;

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệpchế tạo, lắp ráp ô tô;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp hơn;

- Có khả năng làm việc và tổ chức làm việc theo nhóm.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc.

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/ cử nhân sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, kỹ sư có thể  làm việc tại các vị trí sau:

  - Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ ô tô (các Bộ, các Sở, các Phòng)

- Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ ô tô;

- Các các nhà máy chế tạo, lắp ráp ôtô;

- Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới;

- Các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;

- Các nhà máy chế tạo cơ khí; các công ty lắp máy;

- Có thể làm việc trong khu vực cộng đồng kinh tế Asean và thế giới.

8.Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm:

Một số mô hình học cụ tại Phòng thực hành Cấu tạo, mô hình Ô tô

 

 

 

SV chế tạo và tham gia cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu


Chia sẻ