Giới thiệu ngành CTXH trường Lâm nghiệp.mp4 Giới thiệu ngành CTXH trường Lâm nghiệp.mp4

Thư viện video

Giới thiệu ngành CTXH trường Lâm nghiệp.mp4

Giới thiệu ngành Công tác xã hội

7 tháng 6, 2016

Công tác xã hội đã xuất hiện như một nghề từ cuối những năm 1890 tại một số nước. Từ năm 1926, Hiệp hội Công tác xã hội Quốc tế được thành lập với hàng chục ngàn thành viên là cán bộ xã hội được đào tạo chuyên nghiệp từ 78 nước trên thế giới và Hiệp hội các trường đào tạo công tác xã hội thế giới với sự tham gia của 80 quốc gia là một minh chứng cho lịch sử lâu đời của loại hình nghề nghiệp này. Tại nhiều nước, các dịch vụ xã hội có sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhân viên xã hội được đào tạo ở các trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội được thể hiện rất rõ nét trong huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và của cả quốc gia. Do vậy, qua hơn 100 năm phát triển công tác xã hội đã là một nghề được thế giới tôn vinh, đánh giá cao vì sự đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Cán bộ công tác xã hội có mặt trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống của người dân từ giáo dục, y tế đến tư pháp, hành pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các công dân.

Để thực hiện tốt những việc trợ giúp các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, Việt Nam đã có hệ thống luật pháp, chính sách về an sinh xã hội đã được hình thành và từng bước hoàn thiện. Công việc này cũng đòi hỏi một lượng lớn nguồn nhân lực làm công tác xã hội chuyên nghiệp. Do vậy, ngày 25/3/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 (đề án 32). Mục tiêu của đề án phát triển nguồn nhân lực, mạng lưới dịch vụ xã hội và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý liên quan tới công tác xã hội. Ngày 25/8/2010 Bộ nội vụ đã có thông tư 08/2010/TTLB – BNV – BLĐTBXH về Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội.

Trên cơ sở nhận thức được yêu cầu phát triển của ngành CTXH trên thế giới và ở Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp đã chính thức được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép mở ngành CTXH dựa trên cơ sở nhiều ngành có liên quan gần đã được Nhà trường đào tạo trên 50 năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu chung của ngành và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho công tác xã hội tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn theo chiến lược phát triển KTXH của Nhà nước.

          Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội tham gia vào các lĩnh vực rất đa dạng và phong phú như từ các cơ sở đào tạo, y tế, bộ máy quản lý nhà nước, các tổ chức giúp đỡ cá nhân - gia đình - cộng đồng, các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động công nghiệp. Để có kết quả đào tạo công tác xã hội đáp ứng được yêu cầu của xã hội, các tổ chức xã hội và cá nhân, nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ ở các lĩnh vực rất đa dạng, cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và thiết lập mối quan hệ với các cơ sở thực hành, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã và đang tham gia nhiều dự án quốc tế liên quan đến xóa đói giảm nghèo, phát triển sinh kế, cải thiện môi trường sống đây sẽ là những cơ hội để sinh viên có thể tham gia hoạt động thực tế. Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay vẫn đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành học.

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh


Chia sẻ