Kế hoạch tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Bảo tồn Đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

3 tháng 1, 2017

Thời gian: 8h30 ngày 05/01/2017
Địa điểm: Trang trại Giáo dục Edufarm, thuộc Viện Nghiên cứu Bảo tồn Đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trường, toàn thể các bạn sinh viên đăng ký ứng tuyển làm thêm tại Trang trại Giáo dục Edufarm và các bạn sinh viên quan tâm.
Xuất phát: 8h10 tại Trường Đại học Lâm nghiệp, có xe trường đưa đi.
Ghi chú: Những bạn đăng ký ứng tuyển, phỏng vấn làm việc bán thời gian tại Trang trại giáo dục Edufarm sẽ phỏng vấn vào buổi chiều cùng ngày.


Chia sẻ