Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 8 tháng 6, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn một số nội dung tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 theo Quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau:

Đọc tiếp