Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19 tháng 4, 2017

I. GIỚI THIỆU

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo:

- Tên ngành đào tạo:   

+ Tiếng Việt: Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

+ Tiếng Anh: Tourism and Travel Administration

   - Mã số ngành đào tạo:   7810103

   - Danh hiệu tốt nghiệp:    Cử nhân

- Thời giạn đào tạo:          4 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:    

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

+ Tiếng Anh: Bachelor of Tourism and Travel Administration

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp 

2.   Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong ngành du lịch.

3. Thông tin tuyển sinh: Theo qui đề án tuyển sinh của Trường ĐHLN.

II. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

1. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Điều hành, quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn.

- Hướng dẫn viên du lịch, Cán bộ tổ chức và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác.

- Có thể làm việc tại các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ về du lịch.

- Nghiên cứu khoa học du lịch và giảng dạy về du lịch.

2.  Triển vọng phát triển nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có thể theo học tiếp ở các trình độ cao hơn: Thạc sĩ và tiến sĩ ngành Du lịch , Kinh tế và quản lý kinh tế ở trong và ngoài nước.

IV. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên có liên quan đến các hoạt động QTKD du lịch như: Pháp luật, lịch sử, địa lý, tâm lý học...

- Vận dụng được những kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, địa lý, khoa học công nghệ, luật pháp… trong kinh doanh du lịch và góp phần tích cực vào nghiên cứu, phát triển du lịch một cách bền vững;

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của khoa học du lịch, có thể hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch;

- Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được những phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và ứng dụng trong du lịch nói riêng; Có kiến thức về nghiệp vụ thuyết trình, giảng dạy trong du lịch.

 2. Năng lực nghề nghiệp và trách nhiệm

- Có khả năng tự lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực QTKD du lịch.

- Tự hình thành năng lực làm việc độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh du lịch.

- Có năng lực nhận định tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong lĩnh vực du lịch.

- Có phương pháp khoa học, khả năng tự hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm trong công tác, hành nghề để nghiên cứu và học tập suốt đời.

3. Kỹ năng

3.1. Kỹ năng cứng

- Biết thu thập thông tin và vận dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp để giải quyết các vấn đề  trong ngành dịch vụ, du lịch.

- Có khả năng xây dựng giải pháp và khuyến nghị để giải quyết các vẫn đề thực tiễn trong quản lý, kinh doanh du lịch.

- Có khả năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng đề xuất phương án, chiến lược sản xuất kinh doanh cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

3.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc độc lập, nghiên cứu, sáng tạo và làm việc theo nhóm, có khả năng thuyết phục và khả năng hòa giải, khả năng cộng tác với các đơn vị phối hợp, các ban ngành liên quan và cộng đồng dân cư.

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và xử lý các thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch.

- Có kỹ năng phản biện và giải quyết vấn đề, làm báo cáo trình bày dự án và truyền thông trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

4. Yêu cầu về thái độ

- Có thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp. Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo; có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;

- Trung thực, kỷ luật trong công tác, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp. Có lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

5. Cơ hội việc làm

            Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành là một ngành có nhiều triển vọng về việc làm bởi nhu cầu xã hội với khoảng 40.000 việc làm mỗi năm. Tuy hiện nay nguồn nhân lực cho ngành này với trình độ từ cao đẳng trở lên mới đạt khoảng 12% (Tổng cục du lịch)

V. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TT

Họ Tên

Trình độ

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

1

Trần Hữu Dào

PGS

KTNN

ĐH lâm nghiệp

2

Nguyễn Văn Tuấn

PGS

Kinh tế

ĐHLN LVOV (Liên Xô cũ)

3

Nguyễn Văn Hợp

TS

QTKD Du lịch

ĐH Kinh tế quốc dân, HN

4

Nguyễn Thị Xuân Hương

TS

Quản lý kinh tế LN

ĐHLN Nam Kinh- Trung quốc

5

Bùi Thị Minh Nguyệt

TS

KTNN

ĐH Kinh tế quốc dân

6

Nguyễn Minh Đạo

NCS

Kinh tế tài nguyên

ĐH Humboldt Berlin

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

NCS

QTKD Thương mại

ĐH Thương Mại

8

Trần Thanh liêm

Ths

QTKD

ĐH Đồng Tế - Thượng Hải- TQ

9

Nguyễn Thành Trung Hiếu

NCS

QTKD

ĐH KTQD

10

Vũ Thị Hồng Loan

NCS

Kinh tế

ĐH Tây Úc – Úc

11

Trần Thị tuyết

NCS

QTKD Du lịch

ĐH Kinh tế quốc dân, HN

12

Dương Thị Thanh Mai

NCS

Kinh tế và QL

Radboud University - Hà Lan


Chia sẻ