Ngành Kiến trúc cảnh quan

29 tháng 4, 2016
Cập nhật Ngày 19/4/2017

 

  1.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Ngành đào tạo:       

Tiếng Việt:     Kiến trúc cảnh quan

Tiếng Anh:     Landscape Architecture

Mã số: 7580102

Thời gian đào tạo: 4 năm

Loại hình đào tạo: Chính quy

 

Đối tượng tuyển sinh:

+ Theo tổ hợp môn thi THPT:

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A17. Toán, Lý, Khoa học xã hội

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

+ Xét học bạ THPT.

Kiến trúc Cảnh quan "Landscape Architecture"là một lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (Quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa…) nhằm giải quyết những vấn để tổ chức môi trường nghỉ ngơi – giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc nhằm mang lại mối quan hệ tổng hòa giữa Thiên nhiên – Con người – Kiến trúc.

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan ứng dụng kỹ năng, kỹ thuật và sáng tạo, khoa học, các hiểu biết về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội trong việc bố trí có ý đồ cho các yếu tố tự nhiên và nhân tạo trên bề mặt trái đất, trong đó có sự quan tâm tới việc quản lý và bảo tồn nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo. Các giá trị môi trường sẽ đáp ứng các mục đích công năng, thẩm mỹ, an toàn và hưởng thụ cho con người.

Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp đi đầu cả nước về định hướng đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan. Năm 2009, trường Đại học lâm nghiệp đã chủ trì hội đồng xây dựng Chương trình Khung cho ngành Kiến trúc cảnh quan, làm cơ sở cho các trường đào tạo trong cả nước về lĩnh vực này. Đến năm 2012, Trường Đại học Lâm nghiệp cũng chính thức triển khai trương trình đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan ở bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam. Đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao (Giáo sư, Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ được đào tạo tại các nước như Bỉ, Úc, Đức, Nhật và Trung Quốc), giàu kinh nghiệm thực tế và là những chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch và Kiến trúc.

Sinh viên theo học ngành Kiến trúc cảnh quan tại trường không chỉ được học tập lý thuyết trên lớp mà còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: tham quan, thực tập, kiến tập... để nâng cao kiến thức thực tiễn. Để có cơ hội tốt về việc làm và khả năng đáp ứng cao nhu cầu xã hội, sinh viên còn được tham gia các đề tài và dự án thực tế với các giảng viên trong quá trình học tại trường. Thông qua các dự án thực tế, sinh viên không chỉ hoàn chỉnh hơn về kỹ năng nghệ nghiệp, kinh nghiệm thực tế mà còn tự tin khi ra trường. Ngoài ra, sinh viên còn được giảng viên giới thiệu đến các cơ quan, công ty, cơ sở sản xuất và thậm chí được nhận vào làm việc chuyên môn ngay từ khi còn theo học tại trường. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường cơ hội hợp tác và tiếp cận những tri thức khoa học tiên tiến, sinh viên theo học ngành Kiến trúc cảnh quan còn có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia đầu nghành trong nước và Quốc tế về lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc, xây dựng và nghệ thuật thông qua các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên quốc tế, hội thảo và hội nghị chuyên ngành..

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Kỹ sư Kiến trúc cảnh quan có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có trình độ khoa học kỹ thuật tổng hợp và có năng lực quy hoạch, thiết kế và quản lý những không gian trống trong đô thị, các khu dân cư, khu danh lam thắng cảnh.

2.1. Kiến thức:

Kỹ sư kiến trúc cảnh quan có kiến thức tổng hợp, liên ngành về kỹ thuật công trình xây dựng, quy hoạch, thiết kế cảnh quan, thực vật, sinh thái, môi trường và nghệ thuật.

2.2. Kỹ năng:

- Có năng lực sáng tạo nghệ thuật và kỹ năng biểu đạt thẩm mỹ trong lĩnh vực quy hoạch thiết kế cảnh quan.

- Có kỹ năng lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu cảnh quan.

- Có khả năng lập các phương án quy hoạch, thiết kế, cải tạo, quản lý cảnh quan, giám sát, tổ chức chỉ đạo thi công công trình cảnh quan và sử dụng thành thạo phương pháp, công cụ thể hiện mô hình công trình cảnh quan.

3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Kỹ sư kiến trúc cảnh quan có thể vào làm việc tại:

- Các cơ quan quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển đô thị

- Các cơ quan về quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị;

- Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về Kiến trúc cảnh quan ở trong và ngoài nước.

- Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng cảnh quan; công ty công viên - cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị và các cơ quan quản lý nhà nước về cảnh quan và môi trường.

4. CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội tham gia các khóa học ngắn hạn, các chương trình đào tạo sau đại học về linh vực Kiến trúc cảnh quan, quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 137 Tín chỉ (TC), chưa kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Khối kiến thức toàn khóa:

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

30

Thực vật đô thị

I

Các học phần bắt buộc

31

Sinh thái cảnh quan

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lê nin

32

Nguyên lý sáng tác kiến trúc

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

33

Nghệ thuật vườn - công viên

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

34

Cấu tạo cảnh quan

4

Anh văn 1

II

Các học phần tự chọn

5

Anh văn 2

35

Ứng dụng GIS và viễn tham trong quản lý cây xanh đô thị

6

Anh văn 3

36

Trắc địa

7

Anh văn 4

37

Sâu bệnh hại cây đô thị

8

Thực vật học

38

Tài nguyên du lịch sinh thái

9

Sinh lý thực vật

39

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

10

Vật lý môi trường

40

Nghệ thuật diễn thuyết

11

Tin học đại cương

B2

Kiến thức ngành

12

Pháp luật đại cương

I

Các học phần bắt buộc

13

Giáo dục thể chất

41

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

14

Giáo dục quốc phòng

42

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

II

Các học phần tự chọn

43

Quy hoạch bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái

15

Anh văn chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan

44

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

16

Xã hội học

45

Vật liệu cảnh quan (trừ cây)

17

Tâm lý học

46

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

18

Lô gic học

47

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

19

Phương pháp nghiên cứu khoa học

48

Tổ chức thi công công trình cảnh quan

20

Sinh thái môi trường

49

Đồ án thiết kế tiểu cảnh

B

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

50

Đồ án thiết kế vườn hoa

B1

Kiến thức cơ sở khối ngành

51

Đồ án thiết kế cảnh quan đường phố và quảng trường

I

Các học phần bắt buộc

52

Đồ án quy hoạch công viên

21

Mĩ thuật cơ sở

II

Các học phần tự chọn

22

Cơ sở tạo hình

53

Ứng dụng thực vật trong phong thuỷ

23

Vẽ mĩ thuật 1

54

Vườn ươm cây đô thị

24

Vẽ mĩ thuật 2

55

Sâu bệnh hại cây đô thị

25

Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan

56

Kỹ thuật trồng cây trong nội thất

26

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

57

Cây cảnh non bộ

27

Môi trường cảnh quan

58

Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan

28

Tin học chuyên ngành

 

 

29

Kỹ thuật xử lý hình ảnh

 

 

6. Các hình ảnh về đào tạo, hợp tác và nghiên cứu khoa học:

 

Trao đổi sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan với trường Đại học Unitec, New Zealand

Sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan tham gia thực cuộc thi sáng tạo mô hình cảnh quan

Giảng viên của bộ môn Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị tham gia làm mô hình cảnh quan tổng thể trường Đại học Lâm nghiệp

Sản phẩm mô hình cảnh quan của sinh viên học chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị.

GS. Ngô Quang Đê trao đổi với các thế hệ sinh viên tại triển lãm ngành Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp

Các thế hệ sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm ngành Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp.

Sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan đi thực tập các môn học: Vẽ Mỹ thuật, Sinh thái cảnh quan và Du lịch sinh thái tại SaPa và Trảng Bom, Đồng Nai

                                      

Đồ án môn học và Báo cáo thực tập của sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan 

Liên danh với công ty Belt Collins (Hoa Kỳ - chi nhánh Hồng Kông) dự thi quy hoạch và thiết kế cảnh quan ven sông Hàn

Làm việc với Viện Kiến trúc và Thiết kế thuộc Trường Đại học Tasmania - Úc về trao đổi học Sinh viên chuyên ngành thiết kế

Sinh viên ngành Kiến trúc cảnh qua đầy ấn tượng  trong Lễ hội Haloween 2016


Chia sẻ