HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 THEO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

10 tháng 4, 2017

1. Điều kiện xét tuyển ĐH theo học bạ THPT

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

-  Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại Khá trở lên (đối với cơ sở chính), từ loại trung bình trở lên (đối với Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

- Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 giống tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (theo thông báo tuyển sinh đại học hệ chính qui 2017 của nhà trường, tham khảo tại: http://tuyensinh.vfu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-nam-2017-tai-co-so-chinh-ha-noi-va-phan-hieu-mien-nam).

2. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

ĐXT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4                    

Trong đó:      - ĐXT: Điểm xét tuyển;

- ĐM1: Điểm trung bình học tập môn 1, năm lớp 12;

- ĐM2: Điểm trung bình học tập môn 2, năm lớp 12;

- ĐM3: Điểm trung bình học tập môn 3, năm lớp 12;

- Đ4: Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (theo quy chế TS).

(Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu)

3. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường (download và xem hướng dẫn cách ghi hồ sơ tại website: www.tuyensinh.vfu.edu.vn/mẫu hồ sơ.

- Học bạ THPT (bản sao, công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao, công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (bản sao, công chứng).

- Nộp 02 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ.

- Thí sinh làm thủ tục đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

- Địa chỉ gửi hồ sơ, Lệ phí xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (ĐT: 04.62922411; 04.62922353; 04.33840440; 04.33840707).


Chia sẻ