NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY)

29 tháng 4, 2016
Cập nhật ngày 21/4/2017

1. Tên ngành đào tạo:

                   Tên tiếng việt: Kỹ thuật cơ khí

Tên tiếng anh: Mechanical Engineering

2. Mã ngành:                         7520103

3. Thời gian đào tạo:              4  năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa:146 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo:              Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1Kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và các phần mềmthuộc lĩnh vực kỹ thuât cơ khí (cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, cơ khí chuyên dùng) nhằm đáp ứng được yêu cầu của kỹ sư kỹ thuật cơ khí.

6.2Kỹ năng:

- Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết máy,sử dụng được các thiết bị máy móc gia công chi tiết máy;

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế máy như ANSYS,CAD, Inventor, Solidword và phần mềm CAM để gia công chi tiết máy trên các  máy  CNC;

- Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;

- Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị;

- Tổ chức quản lý, điều hành; tư vấn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật lĩnh vực cơ khí.

- Có khả năng làm việc và tổ chức làm việc theo nhóm.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc.

7.Vị trí làm việc của kỹ sư/ cử nhân sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư có thể  làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ điện (các Bộ, các Sở, các Phòng).

- Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực cơ điện.

 - Các ban quản lý dự án đầu tư về lĩnh vực cơ điện; các công ty tư vấn thiết kế cơ điện; các nhà máy chế tạo, lắp ráp ôtô – xe máy; các nhà máy chế tạo cơ khí; các công ty lắp máy; các công ty cơ điện,…

- Có thể làm việc trong khu vực cộng đồng kinh tế Asean và thế giới.

8.Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm:

 


Chia sẻ