Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

29 tháng 4, 2016
Cập nhật 21/4/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ ĐĂNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016 - KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

 

  1. NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.Tên ngành đào tạo:

Tên tiếng việt:      Kỹ thuật công trình xây dựng

Tên tiếng anh:      Civil Engineering

2. Mã ngành:                         52580201

3. Thời gian đào tạo:              4,5 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 158 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo:              Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1 Kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngànhvà các phần mềmthuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông,xây dựng dân dụng - công nghiệp, thủy lợi và quản lý dự án xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu của kỹ sư xây dựng công trình.

6.2. Kỹ năng:

- Quy hoạch, thiết kế và tổ chức thi công được các công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp và công trình thủy lợi;

- Khảo sát và lập được dự án xây dựng các công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp và công trình thủy lợi;

-  Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp hơn và người lao động;

- Có khả năng làm việc và tổ chức làm việc theo nhóm.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc.

7.Vị trí làm việc của kỹ sư/ cử nhân sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư có thể  làm việc tại:

-Các cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực xây dựng giao thông, dân dụng – công nghiệp và thủy lợi;

- Các cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng;

- Các công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có thể làm việc trong khu vực cộng đồng kinh tế Asean và thế giới.

8.Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm:


Chia sẻ