Ngành đào tạo Quản lý tài nguyên thiên nhiên(TV)

23 tháng 4, 2018

1. Ngành đào tạo

            Tiếng Việt: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Chương trình chuẩn)

            Tiếng Anh: NATURAL RESOURCES MANAGEMENT (Standard Program)

2. Mã ngành: 72908532

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa129 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo

            6.1. Kiến thức

Ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn) tại trường Đại học Lâm nghiệp là ngành đào tạo kế thừa của trường Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế tại Việt Nam. Chương trình đào tạo này nhằm đào tạo ra những kỹ sư có một nền kiến thức rộng về việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN). Cụ thể như sau:

            - Kiến thức về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

            - Có kiến thức về lĩnh vực như bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên, kỹ thuật lâm sinh, quản lý lưu vực, quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn...

            - Kiến thức về thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình liên quan đến tài nguyên sinh vật và tài nguyên có khả năng tự tái tạo.

            - Thu nhận, phân tích, biên dịch các dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên.

            6.2. Kỹ năng

- Về kỹ năng cứng: sinh viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức, tham khảo tài liệu; có kỹ năng phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến TNTN; kỹ năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ phục vụ công tác QLTNTN, làm việc trong phòng thí nghiệm và làm việc ngoài hiện trường cũng như kỹ năng làm nghiên cứu khoa học.

- Về k ỹ năng mềm: bao gồm kỹ năng cá nhân (kỹ năng tự học, làm việc chăm chỉ, tự tin, thích ứng với công việc và những thay đổi trong công việc, kỹ năng hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp, kỹ năng lắng nghe, quan sát, diễn giải nội dung, đặt câu hỏi); kỹ năng làm việc theo nhóm (kỹ năng làm việc theo nhóm, xây dựng và điều hành nhóm, liên kết các nhóm); kỹ năng phân tích, tư duy sáng tạo, linh hoạt (kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc, kỹ năng tư duy phân tích) và kỹ năng thuyết trình (có khả năng thuyết trình lưu loát, kỹ năng giao tiếp tốt).

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư quản lý tài nguyên thiên nhiên có thể làm việc ở các cơ quan, tổ chức như sau:

(1) Các cơ quan quản lý rừng đặc dụng: Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu dự trữ sinh quyển, DAMSAR,...

(2) Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục bảo tồn đa dạng sinh học... thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; các sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường... cấp tỉnh.

(3) Các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lý TNTN, như Trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm thành phố HCM,... Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật...

(4) Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có các hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), WWF, ENV, Birdlife, IUCN, SNV, FFI,...

8. Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm

Hình 1. Sinh viên thực tập đánh giá chất lượng nước và hệ sinh thái sông suối ngoài thực địa

Hình 2. Sinh viên thực tập xác định đặc điểm thấm nước của đất ngoài thực địa

Hình 3. Sinh viên thực tập đo nhanh các chỉ tiêu chất lượng nước ngoài thực địa

Hình 4. Sinh viên thực hành sử dụng các phần mềm về công nghệ không gian địa lý tại phòng công nghệ.

Hình 5. Sinh viên thực tập nhận biết các loài bướm

Hình 6: Các hoạt động thể dục, thể thao sinh viên tại Khoa

Hình 7: Sinh viên tham gia các hoạt động thể thao do Trường tổ chức

Hình 8: Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

 


Chia sẻ