Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

23 tháng 4, 2018
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, thực trạng khai thác, tàn phá tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng đang đặt ra bài toán tồn tại cho loài người. Muốn tồn tại và phát triển bền vững, con người cần thiết phải hiểu biết về thiên nhiên, môi trường để quản lý, bảo về tài nguyên và môi trường.

1. Ngành đào tạo

- Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên và Môi trường.

- Tiếng Anh: Management of Natural Resources and Environment.

         Ngành Quản lí tài nguyên và môi trường là ngành học đem lại cho bạn năng lực về quản lí các loại tài nguyên và quản lí môi trường dựa trên những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên và môi trường. Đây được coi là ngành học đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của nhân loại.

2. Mã ngành:7850101

3. Thời gian đào tạo: 04 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ.

5. Loại hình đào tạo: Chính qui tập trung.

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường.

6.1. Về kiến thức

Sinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, sau khi tốt nghiệp sẽ có:

- Kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi trường.

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý lưu vực và quản lý xử lý ô nhiễm môi trường.

- Kiến thức về thiết kế, đánh giá các thành phần môi trường, các hệ thống hoặc các quá trình liên quan đến tài nguyên sinh vật và khoa học môi trường.

- Thu thập, phân tích và biên dịch các dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Đạt trình độ C Anh văn hoặc chứng chỉ tương đương; có kiến thức về tin học ứng dụng trong xử lý số liệu tài nguyên và môi trường, xử lý văn bản, trình diễn kết quả học tập và nghiên cứu khoa học.

6.2. Về kỹ năng

Sinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, sau khi tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng sau:

- Kỹ năng nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm trong thiết kế, đánh giá các thành phần môi trường, các hệ thống có liên quan đến tài nguyên sinh vật và tài nguyên có khả năng tự tái tạo.

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn và xã hội liên quan đến tương tác giữa các hệ thống sinh học và tác động của con người.

- Có khả năng thiết kế các công trình bảo vệ môi trường và sinh thái cảnh quan, mô hình xử lý ô nhiễm môi trường. Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh khối kiến thức cơ sở, ngành học còn cung cấp cho sinh viên khối kiến thức về chuyên ngành sâu như: kiến thức về công nghệ hiện đại trong quản lý tài nguyên môi trường (công nghệ GPS, GIS, Viễn thám,…); kiến thức về công nghệ xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm toán môi trường; Chương trình được cấu trúc theo phương thức đáp ứng những nhu cầu môi trường cấp bách nhất, nhấn mạnh các vấn đề về quản lý môi trường đô thị, quản lý môi trường tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, các hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, an toàn vệ sinh công nghiệp và sức khỏe môi trường, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế trong quản lý tài nguyên, môi trường, kĩ năng lập và quản lý dự án, kỹ năng đàm phán,…

Sinh viên tốt nghiệp ngành QL TN&MT có khả năng

- Hiểu rõ, phân loại tài nguyên và xây dựng các phương án quản lí và sử dụng bền vững TN & MT;

- Ứng dụng công nghệ hiện đại (GPS, GIS, Viễn thám, mô hình môi trường,…) trong quản lí tài nguyên và môi trường

- Lập và thực hiện tốt các đề tài khoa học, các dự án liên quan đến Quản lí TN & MT;

- Năng động, sáng tạo, biết tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập, đàm phán, thuyết trình khi làm việc trong các lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường: các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hạt kiểm lâm,…

- Các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường;

- Các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lí tài nguyên và môi trường.

   - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

   - Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như WWF, ENV, Birdlife, IUCN, SNV, FFI,…

Công việc mà sinh viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường khi ra trường sẽ làm:

Kỹ sư công nghệ môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành công nghệ môi trường. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về chất thải, các quy trình công nghệ hóa, thiết bị xử lí chất thải,…. Nếu ra trường làm công việc này, bạn có thể làm tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty, hoạt động trong lĩnh vực xử lí môi trường, môi trường đô thị, kỹ thuật hạ tầng, cấp thoát nước, an toàn lao dộng, các viện nghiên cứu, các trường học có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Kỹ sư kỹ thuật môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành kỹ thuật môi trường. học ngành này mang lại cho bạn những nghiên cứu về các vấn đề môi trường như: chất độc ô nhiễm, phương pháp, kĩ thuật xử lí nước thải, các kĩ thuật chống ô nhiễm. nếu ra trường với công việc này bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị, các công ty cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, ….

Kỹ sư quản lí môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí môi trường. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về quản lí chất lượng môi trường, quản lí chất thải môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, …. Với công việc là kỹ sư quản lí môi trường bạn có thể làm việc tại sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, sở công nghiệp, sở thủy sản, ủy ban nhân dân các huyện, thị,….

Kỹ sư quản lí tài nguyên rừng: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí tài nguyên rừng. ngành này mang lại cho bạn những kiến thức về sinh thái môi truờng, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lí, kiểm tra, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường,…. Với công việc này bạn có thể làm việc tại cơ quan quản lí nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lí tài nguyên và môi trường. bên cạnh đó bạn có thể làm việc tại các vường quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,….

Kỹ sư quản lí môi trường và du lịch sinh thái: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành quản lí môi trường và du lịch sinh thái. Ngành này bạn sẽ được trang bị những kiến thức về sinh học bảo tồn, địa lí du lịch, quản lí cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch và phát triển du lịch bền vững. với công việc này bạn có thể làm tại các vụ, viện nghiên cứu thuộc bộ ngành trung ương,sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở du lịch, công ty du lịch và du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghĩ dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,….

Kỹ sư khoa học môi trường: đây là công việc dành cho những người học theo chuyên ngành khoa học môi trường. bạn sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện, và dự báo những vấn đề môi trường,… khi học chuyên ngành khoa học môi trường. với ngành này bạn có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các bộ, cục, các sở ban ngành địa phương liên quan tới quản lí, quy hoạch môi trường,….


Chia sẻ