Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 16 tháng 2, 2017

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm:

Đọc tiếp
Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 16 tháng 2, 2017

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm:

Đọc tiếp