Asset Publisher Asset Publisher

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

28 tháng 4, 2017
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyên ngành Hệ thống thông tin phát triển là một nhu cầu tất yếu. Đội ngũ nhân lực thiết kế, vận hành hệ thống thông tin sáng tạo, chất lượng, hiệu quả chính là nguồn lực lớn cho sự phát triển xã hội.

Ngành Hệ thống thông tin học gì?

Hệ thống thông tin là tổng thể kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin hữu ích trong một tổ chức cụ thể.

Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ khởi động quá trình học với chuỗi kiến thức về cơ sở dữ liệu, tích hợp nền tảng hệ thống thông tin và kinh doanh. Trên cơ sở đó, các bạn sẽ đi sâu tìm hiểu phương thức thiết kế, phân tích hệ thống dữ liệu, triển khai các dự án thương mại điện tử, lập trình mạng cũng như công cụ và  quy trình đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Tại VNUF, sinh viên học Hệ thống thông tin còn được tạo dựng những kỹ năng đặc trưng như: tư duy biện luận một cách hệ thống; khả năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch...

 Cùng với việc nâng cao trình độ Anh ngữ, các bạn sẽ dễ dàng trở nên nổi bật trong các nhóm phát triển hệ thống thông tin, thành thạo trong quá trình xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin tự động hóa, có khả năng nhận định xu hướng , hệ thống thông hóa phù hợp với đòi hỏi của sự phát triển của xã hội hiện đại hoặc tiếp tục chinh phục những trình độ cao hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nhiều công ty, tập đoàn nỗ lực tự động hoá nghiệp vụ của mình nhanh chóng nhất có thể thông qua công nghệ thông tin. Lúc này người có tri thức và kỹ năng xây dựng, quản lí hệ thống thông tin trở thành đối tượng săn đón của các đơn vị tuyển dụng. Hệ thống tin trở thành một trong những nghề tăng trưởng nhanh chóng và mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn nhất hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Hệ thống thông tin có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm đương các vị trí quan trọng như:

-  Chuyên viên quản trị và bảo mật cơ sở dữ liệu của hệ thống, quản trị viên hệ thống thông tin, tích hợp hệ thống;

-  Chuyên gia tư vấn, xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin;

-  Cán bộ quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, thanh toán điện tử, các hệ thống thông tin địa lý;

-  Giảng viên giảng dạy một số học phần thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin, máy tính và công nghệ thông tin cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp...

 Các môn học gắn với chuyên ngành Hệ thống thông tin: Kiến trúc máy tính, Phân tích thiết kế hệ thống, Phát triển hệ thống thương mại điện tử, Hệ tự động hóa văn phòng, Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, Quản lý dự án phần mềm, Lập trình ứng dụng mạng; Thiết kế và lập trình Web;...


Chia sẻ
Khảo sát việc làm sinh viên
Khảo sát việc làm của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp sau khi ra trường: