Asset Publisher Asset Publisher

NGÀNH CHĂN NUÔI - RÁO RIẾT ĐÒI HỎI NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG CAO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

8 tháng 5, 2017
Việt Nam là nước nông nghiệp với nhiều lợi thế, song để biến tiềm năng đó thành hiện thực, làm động lực cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, bền vững sản phẩm có khả năng cạnh tranh thì việc đầu tư vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết. Học ngành chăn nuôi góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp nước nhà.

NGÀNH CHĂN NUÔI (ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY) (Công nghệ kỹ thuật sản xuất vật nuôi) 

Đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn về chăn nuôi, bao gồm thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm; xây dựng và thực hiện, chỉ đạo thực hiện các qui trình chăn nuôi cho các loài thú nông nghiệp; có hiểu biết về di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi đối với các loài thú nông nghiệp; hiểu biết về thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như các bệnh thông thường của thú nuôi, chăn nuôi thú cảnh, nuôi thủy sản, trồng trọt; có thể đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ B theo chuẩn quốc gia.

Kỹ năng Sau khi tốt nghiệp:, sinh viên có các kỹ thuật về phòng thí nghiệm liên quan chăn nuôi, nhất là về lãnh vực di truyền giống, thụ tinh nhân tạo và phân tích thức ăn; tự thiết kế, thực hiện thí nghiệm chuyên ngành; thực hiện, chỉ đạo thực hiện các quy trình chăn nuôi tại trại chăn nuôi; sử dụng máy vi tính với các phần mềm văn phòng và phần mềm phân tích thống kê cho các công việc lưu trữ dữ liệu, phân tích thống kê, lập báo cáo, trình bày báo cáo.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi hoặc chuyên ngành Công nghệ sản xuất thức ăn) sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong lãnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc lãnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.


Chia sẻ
Khảo sát việc làm sinh viên
Khảo sát việc làm của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp sau khi ra trường: