Thông báo Tuyển sinh Đại học văn bằng hai hệ chính quy, vừa làm vừa học năm 2018

30 tháng 5, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:  136 /TB-ĐHLN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy, vừa làm vừa học năm 2018, như sau:

1. Kế hoạch thi tuyển sinh

            - Hạn nộp hồ sơ:

+ Đợt 1, trước ngày 30/6/2018.

+ Đợt 2, trước ngày 30/8/2018.

+ Đợt 3, trước ngày 30/11/2018.

            - Thời gian ôn thi (nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký): sẽ thông báo trước hạn nộp hồ sơ.

            - Thời gian thi tuyển: Đợt 1: tháng 7/2018; Đợt 2: tháng 9/2018; Đợt 3: tháng 12/2018.

            - Lệ phí thi tuyển: 35.000 đồng/môn thi/thí sinh.

2. Ngành tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh

            Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh các ngành học và thi tuyển các môn như sau:

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Khoa học môi trường

50

Toán học

Pháp luật đại cương

2

Kế toán

50

Toán học

Pháp luật đại cương

3

Quản lý đất đai

50

Toán học

Pháp luật đại cương

4

Quản lý tài nguyên rừng

50

Toán học

Pháp luật đại cương

5

Lâm sinh

50

Toán học

Pháp luật đại cương

6

Công nghệ chế biến lâm sản

(Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)

50

Toán học

Pháp luật đại cương

3. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có Bằng tốt nghiệp đại học, đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đối tượng miễn thi ngành Kế toán: với người đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hệ chính quy tại trường Đại học Lâm nghiệp

4. Hồ sơ tuyển sinh

            Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

            - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

            - Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học;

            - Bản sao Bảng điểm đại học;

- Bản sao Giấy khai sinh;

            - Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong đào tạo (nếu có);

            - 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ;

            - 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong 6 tháng gần đây).

Thông tin chi tiết liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lâm nghiệp, điện thoại 024.33840440; 024.33840707.

Website: http://tuyensinh.vfu.edu.vn

Hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh;

- Ban Thanh tra;

- Trưởng các đơn vị;

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Quang Bảo

 

 

 


Chia sẻ