Tuyển sinh sau đại học Tuyển sinh sau đại học

Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học môi trường

2 tháng 10, 2017
Ngày 23/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 cho các học viên cao học các ngành Khoa học môi trường; mã số: 60 44 03 01.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong 12 Hội đồng chấm luận văn chuyên ngành Khoa học môi trường. Trải qua hai năm học tập, luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia và nhà khoa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học môi trường. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện luận văn. Kết quả đánh giá chung là các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của các học viên đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

Hội đồng chấm luận văn chuyên ngành Khoa học môi trường

Học viên bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Hội đồng chấm luận văn chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn


Chia sẻ