Tuyển sinh sau đại học Tuyển sinh sau đại học

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016, đợt 2

20 tháng 7, 2016

1. Quy định danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác; Danh mục môn học bổ sung kiến thức; các môn thi để dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

2. Quy định về đối tượng và điều kiện để được miễn thi môn ngoại ngữ trong thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ