Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Lê Hoàng Anh 2 tháng 10, 2017

Sáng 30/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hoàng Anh, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nghiệp 2 tháng 10, 2017

Sáng 27/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Thị Hồng Nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Đinh Thị Hoa 2 tháng 10, 2017

Sáng 26/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Thị Hoa, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62.62.02.05.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Trần Văn Tùng 2 tháng 10, 2017

Sáng 25/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Văn Tùng, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Đọc tiếp
Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học môi trường 2 tháng 10, 2017

Ngày 23/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 cho các học viên cao học các ngành Khoa học môi trường; mã số: 60 44 03 01.

Đọc tiếp
Thông báo nhận đơn đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017, đợt 2 12 tháng 9, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp trân trọng thông báo:

Đọc tiếp
Hiển thị 7 - 12 of 26 kết quả.
của 5