công ty TNHH SX hàng may mặc Esquel Viet nam – Hòa Bình tuyển dụng

10 tháng 8, 2017
Tuyển nhiều sinh viên mới ra trường, yêu cầu nhanh nhẹn, tiếp thu tốt và có khả năng giao tiếp tiếng anh


Chia sẻ