nhomnganhCBLS
Thông báo tuyển dụng - Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm 15 tháng 2, 2017

Công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng Năm (Thuộc tập đoàn TH) thông báo tuyển dụng nhân sự số lượng lớn phục vụ Nhà máy Chế biến gỗ Nghệ An.

Đọc tiếp