Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí

13 tháng 11, 2017
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị. – Thời gian nhận hồ sơ: Từ 02/11/2017 đến 29/11/2017. – Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Tài nguyên thực vật; xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Nguồn: http://vaas.org.vn


Chia sẻ