Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tuyển nhân viên làm công tác điều tra thiết kế

11 tháng 12, 2017
Công ty Thiết kế Lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam tuyển nam nhân viên ngành Lâm học, Lâm sinh, ưu tiên các ứng viên ở khu vực: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang


Chia sẻ