Công ty TNHH Minh Giang tuyển dụng cán bộ công nhân viên Nhà máy chế biến gỗ

22 tháng 8, 2017
Công ty TNHH Minh Giang tuyển dụng cán bộ nhân viên Nhà máy chế biến gỗ tại Km16+420, Đại lộ Thăng Long, huyện Quốc Oai, Hà Nội


Chia sẻ