Công ty CP Tập đoàn Đại Châu tuyển dụng

29 tháng 8, 2017
Yêu cầu tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng với các chuyên ngành chế biến lâm sản, xây dựng, kỹ thuật..


Chia sẻ