Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trường Đại học Lâm nghiệp

4 tháng 8, 2016

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Trần Văn Chứ

Ban Giám hiệu

UVTV, Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Quân

Hội đồng Trường

UVTV, Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Quang Bảo

Ban Giám hiệu

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

4

Nguyễn Văn An

Phòng Tổ chức cán bộ

UVTV

5

Cao Quốc An

Phòng Đào tạo

UVTV

6

Phạm Văn Chương

Ban Giám hiệu

UV BCH

7

Bùi Thế Đồi

Ban Giám hiệu

UV BCH

8

Đồng Thị Mai Phương

Phòng Tài chính-Kế toán

UV BCH

9

Vũ Huy Đại

Phòng KH&CN

UV BCH

10

Phùng Văn Khoa

Khoa Quản lý TNR&MT

UV BCH

11

Dương Văn Tài

Khoa Cơ điện&Công trình

UV BCH

12

Nguyễn Vũ Lâm

Phòng HCTH

UV BCH

13

Nguyễn Sỹ Hà

Phòng Chính trị&CTSV

UV BCH

14

Bùi Thị Minh Nguyệt

Khoa Kinh tế&QTKD

UV BCH

15

Đào Duy Phương

Phòng Tài chính-Kế toán

UV BCH

-  Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Trần Quang Bảo

Ban Giám hiệu

Chủ nhiệm

2

Cao Quốc An

Phòng Đào tạo

Phó Chủ nhiệm

3

Kiều Trí Đức

Phòng Tổ chức cán bộ

Uỷ viên

4

Trần Thị Thanh Thủy

Khoa Quản lý TNR&MT

Uỷ viên

5

Lê Sỹ Doanh

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Uỷ viên

 


Chia sẻ