Danh sách Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp

9 tháng 12, 2018

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2017- 2019​

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ Chi đoàn Phòng, khoa
1 Phạm Gia Thanh 1981 Kinh Bí thư Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Phòng CT-CTSV
2 Hoàng Gia Dương 1989 Kinh Phó bí thư Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Cơ điện và Công trình
3 Bùi Thị Ngọc Thoa 1989 Kinh Phó bí thư Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Khoa KT&QTKD
4 Nguyễn Thị Hải 1991 Kinh UV BTV Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Viện QLĐĐ&PTNT
5 Nguyễn Duy Vượng 1992 Kinh UV BTV Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Phòng HTQT
6 Phan Việt Cầm 1995 Tày UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn 60-KTCTXD Cơ điện và Công trình
7 Nguyễn Quang Đoàn 1994 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn 60-CNKT CĐT Cơ điện và Công trình
8 Nguyễn Hữu  1998 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi Đoàn 61A-QLĐĐ Viện QLĐĐ&PTNT
9 Đoàn Thu Hương 1994 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn cán bộ Viện CNSHLN
10 Phạm Tường Lâm 1983 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn cán bộ Viện KTCQ&NT
11 Vũ Thị Mai 1998 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn 621-CNSH Viện CNSHLN
12 Nguyễn Thị Ngân 1998 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi Đoàn 61-LNĐT Viện KTCQ&NT
13 Lê Xuân Ngọc 1989 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Viện CN Gỗ
14 Cao Minh Nhất 1998 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi Đoàn 62-Lâm nghiệp Khoa Lâm học
15 Hoàng Lan Phương 1986 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Trường THPT LN
16 Nguyễn Minh Quang 1994 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn cán bộ Khoa QLTNR&MT
17 Trần Thanh Sơn 1991 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Khoa Lâm học
18 Cao Tiến Thành 1997 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn 60QTKD Khoa KT&QTKD
19 Lê Minh Thư 1998 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV LCĐ Khoa QLTNR&MT Khoa QLTN&MT
20 Nguyễn Thu Trang 1984 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Trường THPT LN
21 Nguyễn Đàm Vương 1987 Kinh UV BCH Đoàn trường khóa XXV Chi đoàn Cán bộ Phòng CT-CTSV

Chia sẻ