Chương trình học bổng sau đại học Newzealand Asean của chính Newzealand 2017

6 tháng 2, 2017

1. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Bắt đầu nhận đăng ký học bổng: 16/02/2017.
- Hạn cuối cùng đăng ký học bổng: 30/03/2017.

2. Các bậc đào tạo:

Chương trình học bổng New Zealand ASEAN (NZA) đa dạng bao gồm ngắn và dài hạn dành cho các ứng viên đã có bằng Cử nhân:
1) Chứng chỉ sau đại học (Postgraduate Certificate: 6 tháng)
2) Bằng sau đại học (Postgraduate Diploma: 1 năm)
3) Thạc sĩ (1-2 năm)
4) Tiến sĩ (tối đa 3,5 năm)

3. Các ngành học ưu tiên cấp học bổng:

1) Agriculture development
• Agri-business: agricultural economics, agri-business management, agricultural systems and management, rural development, logistics, supply chain and distribution management, value chain development, agriculture marketing, international agribusiness
• Agriculture production: animal science, veterinary nursing, plant science, horticultural science, soil science 
• Agriculture trade and technology: phytosanitary, bio-security, biotechnology, agricultural trade
• Post-harvest: food production, food sciences/technology, post-harvest processing, food storage and packaging, food safety

2) Renewable energy
Solar, hydro-electric and wind energy, energy engineering, renewable energy distribution systems, energy sector management/reform, including energy economics and financials

3) Disaster risk management
• Disaster preparedness and response, emergency management
• Disaster risk reduction: hazard and vulnerability assessment, risk management, natural resource management, environmental management, geology, geotechnical engineering, water resource management
• Climate change adaptation, land use planning & development

4) Public sector management
• Economic policy: public financial management, government budgeting, tax reform, public sector auditing, statistics, demography
• Education: policy, sector management and reform
• Public sector leadership: public administration, public policy and management, public sector leadership and governance, human resource capacity development, information management
• International trade and business, trade facilitation, trade policy

5) Private sector development
• Business/private sector management and leadership, small and medium sized enterprises (SMEs) development, entrepreneurship, marketing, accountancy
• Business finance, commerce

4. Điều kiện nộp hồ sơ:

- Bằng tốt nghiệp đại học
- IELTS 6.5 (không có band score nào dưới 6.0)
- Không phân biệt ứng viên làm cho nhà nước hay tư nhân
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (full time) hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc bán thời gian (part time) phù hợp với ngành học xin học bổng

5. Thông tin chi tiết của học bổng xem tại:

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship-3/viet-nam-scholarships-2/

Cách thức nộp hồ sơ (apply online):

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/how-to-apply/

Điều phối viên Chương trình Phát triển, Đại sứ quán New Zealand
Địa chỉ: Lầu 5, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 3824 1481


Chia sẻ