Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển" 8 tháng 6, 2020

Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển". Kỷ yếu của Hội thảo gồm nhiều bài viết có chất lượng tốt thể hiện được các thành tựu trong Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề đào tạo từ cao đẳng nghề đến đại học, sau đại học; các giải pháp phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành Lâm nghiệp và toàn xã hội

Đọc tiếp
Hội thảo định hướng phát triển đào tạo và khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội của Khoa, Viện thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp 27 tháng 10, 2019

Nằm trong các hoạt động chung hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, ngày 26/10/2019, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Khoa Cơ điện và Công trình, Khoa Lý luận chính trị, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã tổ chức chuỗi chương trình Hội thảo nhằm tổng kết và đưa ra định hướng phát triển đào tạo, khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đọc tiếp
Hội thảo Định hướng, giải pháp phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020 - 2025 của Viện KTCQ&CXĐT 25 tháng 10, 2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chiều 25/10/2019, Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị đã tổ chức Hội thảo Định hướng, giải pháp phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020 - 2025.

Đọc tiếp
Hội thảo định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020-2025 18 tháng 10, 2019

Nằm trong khuân khổ các chương trình hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng 18/10/2019, Khoa Lâm học đã tổ chức Hội thảo định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020-2025.

Đọc tiếp
Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tế tại cơ sở 12 tháng 10, 2019

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Nhà trường; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng 12/10/2019, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tế tại cơ sở.

Đọc tiếp
Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội” 8 tháng 10, 2019

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng 08/10/2019, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Đọc tiếp
Hội thảo "Đào tạo, phát triển khoa học công nghệ hướng tới tự chủ và hội nhập" 25 tháng 9, 2019

Nằm trong khuân khổ chương trình kỷ niệm 55 năm tành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sáng 25/9/2019, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo, phát triển khoa học công nghệ hướng tới tự chủ và hội nhập”.

Đọc tiếp
Hoạt động KH&CN sinh viên là tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên ĐH Lâm nghiệp 18 tháng 5, 2019

Trường ĐH Lâm Nghiệp xác định hoạt động Khoa học & Công nghệ (KH&CN) sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, của giảng viên (đặc biệt với đội ngũ giảng viên trẻ), là chỉ tiêu đánh giá năng lực, đánh giá thi đua đối với từng đơn vị và cá nhân.

Đọc tiếp
Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2018 - 2019 17 tháng 5, 2019

Hướng tới chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5; Nhằm đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên, sáng 17/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2018 - 2019.

Đọc tiếp
Khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ sinh viên năm học 2018 - 2019 13 tháng 5, 2019

Thiết thực hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Trường, sáng 13/5/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ sinh viên năm học 2018-2019.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 39 kết quả.
của 4