Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II (nhiệm kỳ 2019-2024)

4 tháng 6, 2019

Theo Quyết định số 1620/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

và Quyết định số 1958/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.

PGS.TS. Cao Quốc An - Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp

2.

GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

3.

TS. Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch Công đoàn trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

4.

Vũ Thị Mai - Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM, Trường Đại học Lâm nghiệp

5.

PGS.TS. Trần Quang Bảo - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

6.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

PGS.TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

8.

PGS.TS. Phùng Văn Khoa - Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

9.

PGS.TS. Dương Văn Tài - Trưởng khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

10.

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

11.

PGS.TS. Hà Văn Huân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp

12.

TS. Nguyễn Bá Long - Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

13.

PGS.TS. Vũ Huy Đại - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp

14.

ThS. Đào Duy Phương - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

15.

PGS.TS. Phạm Minh Toại - Thư ký Hội đồng trường, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

16.

TS. Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

17.

TS. Mai Hải Châu - Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

18.

CN. Phí Mạnh Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

19.

PGS.TS. Triệu Văn Hùng - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

20.

TS. Phí Hồng Hải - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

21.

KS. Nguyễn Văn Lưu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Hoàn Cầu

22.

TS. Nguyễn Văn Hà - Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23.

TS. Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24.

GS.TS. Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25.

TS. Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị


Chia sẻ