Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển" 8 tháng 6, 2020

Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển". Kỷ yếu của Hội thảo gồm nhiều bài viết có chất lượng tốt thể hiện được các thành tựu trong Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề đào tạo từ cao đẳng nghề đến đại học, sau đại học; các giải pháp phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành Lâm nghiệp và toàn xã hội

Đọc tiếp
Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp nhận giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc năm 2019 3 tháng 12, 2019

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH, sáng ngày 01/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội).

Đọc tiếp
Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghê giai đoạn 2015 -2019 8 tháng 11, 2019

Kỷ yếu "Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 -2019", giới thiệu các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố, các dự án tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc 06 lĩnh vực nghiên cứu khoa học trọng tâm của Nhà trường gồm Giống và Công nghệ sinh học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Công nghệ rừng và Chế biến lâm sản, Kinh tế chính sách

Đọc tiếp
Làm việc với Tập đoàn NTEA Việt Nam 23 tháng 9, 2019

Sáng 23/9/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn NTEA Việt Nam nhằm thảo luận và xúc tiến các nội dung triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên.

Đọc tiếp
Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 19 tháng 7, 2019

Theo quy định của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019.

Đọc tiếp