Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

3 tháng 4, 2020
Viện Công nghiệp gỗ

Viện trưởng: PGS.TS. Lý Tuấn Trường - Điện thoại: 024.32.232.053

Phó Viện trưởng: TS. Phan Duy Hưng

1. Chức năng: Viện Công nghiệp gỗ có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp gỗ thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp gỗ; đào tạo bậc đại học về lĩnh vực công nghệ vật liệu, tự động hóa, quản lý công nghiệp  theo kế hoạch của Trường và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực:

a) Cấu tạo, tính chất của gỗ, vật liệu có nguồn gốc từ sợi thực vật;

b) Công nghệ chế biến gỗ, lâm sản;

c) Công nghệ tạo vật liệu sinh học;

d) Công nghệ gia công đồ gỗ và vật liệu gỗ;

đ) Thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa khai thác và chế biến gỗ rừng trồng;

e) Vật liệu mới, sản phẩm gỗ mới trong lĩnh vực xây dựng và nội thất;

g) Sử dụng hiệu quả nguyên liệu gỗ và các loại phụ phẩm nông lâm nghiệp có nguồn gốc từ thực vật có sợi;

h) Công nghệ tạo năng lượng, nhiên liệu từ nguyên liệu sinh học.

2.4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về công nghệ chế biến gỗ và lâm sản theo quy định.

2.5. Tư vấn và chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; giám định gỗ; kiểm định chất lượng các loại vật liệu gỗ thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; tư vấn quy hoạch vùng công nghiệp chế biến gỗ, quy hoạch thiết kế nhà máy chế biến gỗ, lâm sản; thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị nhà máy chế biến lâm sản và các công trình thuộc hạ tầng cơ sở phát triển nông thôn; đánh giá tác động môi trường công nghiệp chế biến gỗ.

2.6. Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2.7. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp gỗ thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ

Trường THPT Lâm nghiệp

3 tháng 4, 2020

Hiệu trưởng: PGS.TS. Hà Văn Huân

Phó Hiệu trưởng: ThS. Lê Khánh Toàn

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thu Trang

• Mục tiêu Giáo dục và Đào tạo:
Giáo dục và Đào tạo học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức, nhân cách và thể lực; Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Đại học lớn, có Uy tín và chất lượng cao (cả trong nước và nước ngoài) đạt trên 90%.
• Phương châm Giáo dục và Đào tạo: Dạy thật, Học thật và Thi thật để hướng học sinh là những người Thực tế, Tử tế và Tinh tế. Vì vậy, phương pháp giáo dục tại trường THPT Lâm Nghiệp là luôn lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng đổi mới các phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy tối đa năng lực và phát triển toàn diện bản thân. Với quan điểm "Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái bình, mà là thắp sáng một ngọn lửa", vì vậy mỗi thầy/cô giáo phải biết tạo cảm hứng, sự say mê học tập và tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh.
• Quy mô đào tạo: Từ 1.500 – 2.000 học sinh; Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 540 học sinh, trong đó có 450 học sinh hệ THPT và 90 học sinh Dân tộc nội trú.
• Phạm vi tuyển sinh: Cả nước (Nhà trường có Ký túc xá nội trú cho học sinh ở xa);


Chia sẻ

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

3 tháng 4, 2020

Giám đốc: ThS. Hoàng Minh Thủy

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Khoa​

Chức năng:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức và người học của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo bồi dưỡng, thi kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tuyển sinh và quản lý người học.

3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục trong lĩnh vực tin học và ngoại ngữ.

8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

10. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ

Phòng Hành chính - Tổng hợp

3 tháng 4, 2020
Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Vũ Lâm - Điện thoại: 02433.910.528

Phó Trưởng phòng: CN. Cao Xuân Khởi - Điện thoại: 02485.866.126

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trọng Cương - Điện thoại: 02433.502.118 

1. Chức năng của phòng Hành chính - Tổng hợp: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thông tin liên lạc; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý các phòng họp nhà A2 và A3; quản lý, điện, nước; quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp:

1. Công tác hành chính, tổng hợp

a) Thường trực về công tác cải cách hành chính của Trường; tiếp nhận và triển khai thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính của Nhà nước, của Bộ và của Trường; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Trường; chịu trách nhiệm về thể thức, tính pháp lý và trình ký của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết đánh giá định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định;

b) Theo dõi việc thực hiện chiến lược Phát triển trường; chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Hiệu trưởng dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch;

c) Thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, giấy tờ, tài liệu bên ngoài gửi đến Trường và phát chuyển những văn bản này tới Ban Giám hiệu, các đơn vị hoặc cá nhân có liên quan; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;

d) Tiếp nhận, sơ duyệt các loại văn bản, giấy tờ, tài liệu của các đơn vị, cá nhân trong Trường trình Ban Giám hiệu hoặc chuyển các bộ phận được phân cấp giải quyết; theo dõi, chuyển kết quả giải quyết tới các đơn vị và cá nhân có liên quan;

đ) Quản lý dấu của Trường và các dấu tên, chức danh của lãnh đạo Trường và của các đơn vị chức năng; cấp hoặc xác nhận các giấy tờ giao dịch hành chính của CBVC theo quy định phân cấp hoặc được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng;

e) Lập lịch công tác tuần, gửi đến Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc; đăng tải trên trang Web của Trường; theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần;

g) Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu theo đúng quy định pháp lệnh về công tác lưu trữ;

h) Thống kê tổng hợp định kỳ và đột xuất các số liệu của Trường phục vụ công tác báo cáo, tổng kết đánh giá hàng năm và đột xuất; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và cấp trên; chù trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, gặp mặt cuối năm, hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường, các ngày kỷ niệm quy mô lớn;

i) Chuẩn bị các văn bản và làm thư ký các cuộc các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám hiệu tại các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Trường;

k) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân; quản lý và phục vụ các phòng họp, hội trường tại khu Hiệu bộ; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Nhà trường;

l) Quản lý sử dụng máy Fax, điện thoại, máy photocopy của Trường; đặt mua và cung cấp các loại báo chí, bản tin, ấn phẩm, công báo,…theo kế hoạch được duyệt; nhận chuyển các loại thư, báo, ấn phẩm,…từ bưu điện đến các đơn vị và cá nhân trong Trường; dự trù và trang bị các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…cho các phòng làm việc của lãnh đạo Trường, phòng họp,…; chuẩn bị các ấn phẩm, thiếp, lịch năm, quà tặng, chúc mừng, phúng viếng,...phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trường;

m) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của Trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường.

2. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

a) Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường;

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ;

c) Triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ;

d) Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

đ) Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm pháp luật; vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản của Trường, vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT, ATXH, quy chế công vụ, các quy định, quy chế nội bộ và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật (CBVC hoặc HSSV) xem xét xử  lý;

e) Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực rừng và đất rừng, săn bắt động vật, khai thác gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ… để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo, khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao;

g) Bảo vệ hiện trường các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong phạm vi Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

3. Công tác công nghệ thông tin

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường cho từng giai đoạn và hàng năm phục vụ đào tạo và nghiên cứu; xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng; quy chế, quy định về hoạt động và ứng dụng CNTT;

b) Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Nhà trường;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động CNTT, hệ thống Website trong toàn Trường và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động, quản lý phát triển hạ tầng mạng LAN, Internet;

d) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, cài đặt hệ thống máy tính Phòng Thực hành Tin học tại giảng đường G1;

đ) Phục vụ và đáp ứng yêu cầu hoạt động của các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in), hệ thống các phần mềm và hệ thống internet chung của Nhà trường;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu, xử lý sự cố CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của toàn Trường, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT - truyền thông.

4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ

Khoa Lý luận chính trị

13 tháng 9, 2019

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Doãn Văn Hạnh

Chức năng

Khoa LLCT là đơn vị đào tạo trực thuộc Nhà trường, trực tiếp tổ chức thực hiện đào tạo, NCKH các môn học thuộc khối kiến thức lý luận chính trị và khoa học xã hội – nhân văn cho tất cả các hệ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường theo chương trình của Bộ Giáo dục – đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao.

Nhiệm vụ

 - Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn lý luận chính trị và khoa học xã hội – nhân văn cho tất cả các cấp học, các hệ đào tạo.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các môn học, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các môn học được phân công.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên theo kế hoạch của Nhà trường.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

- Tham mưu cho Đảng ủy, BGH về công tác chính trị tư tưởng trong nhà trường, tham gia triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, HSSV trên phạm vi toàn trường;

- Cùng cán bộ, giảng viên trong toàn trường triển khai nhiệm vụ đạo tạo và các hoạt động khác.


Chia sẻ

Ban Tạp chí và Website

13 tháng 9, 2019

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Minh Hùng

Phó Trưởng Ban: ThS. Tạ Hồng Đông

I. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

2. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và xuất bản, cập nhật các thông tin, tin tức trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

a) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý Nông - Lâm nghiệp thông qua hoạt động báo chí;

c) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh), các ấn phẩm (số phụ, phụ trương, đặc san…) tuyên truyền về lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp và liên quan; tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

d) Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề Nông - Lâm nghiệp được xã hội quan tâm, các điển hình tiên tiến trong hoạt động quản lý Nông - Lâm nghiệp;

đ) Cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý Nông - Lâm nghiệp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí;

e) Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ truyền thông, báo chí trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

g) Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nông - Lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

h) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Nông - Lâm nghiệp, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên;

i) Thực hiện các hoạt động dịch vụ, thông tin, tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp tính chất, hoạt động của cơ quan báo chí (chế bản, in ấn, giới thiệu, quảng cáo);

k) Tổ chức các hoạt động dịch vụ; hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp với tôn chỉ mục đích và theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Lâm nghiệp;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

2. Nhiệm vụ của Website Trường Đại học Lâm nghiệp

a) Xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm các cấu phần: Hạ tầng kết nối mạng, thiết bị, nhân lực, đào tạo, nội dung, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù hợp khi được phát hiện;

b) Xây dựng quy chế hoạt động và cung cấp thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Trường. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp thông tin và dữ liệu; rà soát, kiểm tra, cập nhật bổ sung thông tin;

c) Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi Website và phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản;

d) Biên tập, xử lý thông tin của các chuyên mục và chuyên đề; tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên Website

đ) Tổng hợp ý kiến đóng góp của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp; tổ chức trao đổi, thảo luận trên Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp;

e) Gửi tin, bài, dữ liệu của Trường Đại học Lâm nghiệp về Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho Trường Đại học Lâm nghiệp và tin tức từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Quản lý các tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ

Khoa Lâm học

13 tháng 9, 2019
Khoa Lâm học

Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Xuân Trường

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Việt Hà

Phó Trưởng khoa: TS. Bùi Mạnh Hưng

I. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới. Tham gia thu học phí của sinh viên thuộc Khoa quản lý (theo quy định).

II. Nhiệm vụ 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 03 ngành đào tạo bậc đại học (Lâm sinh, Lâm nghiệp, Khuyến nông), 01 ngành đào tạo bậc thạc sĩ (Lâm học) và 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ (Kỹ thuật lâm sinh, Điều tra quy hoạch rừng); tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường ; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế ; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Cùng với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập ; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.


Chia sẻ

Thư viện

13 tháng 9, 2019

Giám đốc: TS. Trần Ngọc Thể - Điện thoại: 02485.886.618

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lan Phương

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lê Hoa

I. Vị trí và chức năng

Quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống Thông tin - Thư viện trong Trường.

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; Thu nhận các tài liệu nội sinh trong Trường, gồm: khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo (cả tài liệu in và tài liệu điện tử) và các dạng tài liệu tham khảo khác của Trường…; Các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng; Tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

3. Tổ chức phục vụ, tập huấn, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ tài liệu thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình phục vụ.

4. Tham gia và phối hợp với các đơn vị trong Trường, các đơn vị xuất bản có liên quan tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, khóa luận, ấn phẩm thông tin tư liệu… của Nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

5. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài liệu, thực hiện các nhiệm vụ/dự án nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phục vụ; Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ hoạt động đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học,... trong Trường và nhu cầu của bạn đọc.

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ.

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Thư viện theo quy định. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác. Tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

9. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kịp thời các hoạt động của Thư viện theo yêu cầu của cấp trên và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

10 tháng 9, 2019

Giám đốc: ThS. Nguyễn Quang San


Chia sẻ

Phòng Khoa học và Công nghệ

1 tháng 7, 2019

Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Huy Đại​ - Điện thoại: 02432.939.312

Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Hằng - Điện thoại: 02432.939.311

1. Chức năng của phòng Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ của phòng Khoa học và Công nghệ:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ;

b) Thường trực xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;

d) Tổ chức các hội nghị về khoa học và công nghệ;

đ) Khai thác các nguồn vốn hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức, tham gia tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề xuất phân bổ nguồn vốn cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí của Trường;

e) Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trong phạm vi toàn Trường; hỗ trợ và hướng đãn các đơn vị, cá nhân trong việc khai thác các đề tài, dự án, hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; quản lý tiến độ thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;

g) Quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Trường; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhaanchur trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành; quản lý và xác nhận hồ sơ năng lực về khoa học và công nghệ, lý lịch khoa học cảu CBVC trong Nhà trường;

h) Thực hiện công tác quản ý thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học; tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm chuyên môn của các sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ tuyên truyền, quảng cáo, triển lãm, trưng bày của Trường. Xây dựng, quản lý hồ sơ công trình khoa học của trường;

i) Phối hợp với các đơn vị trong Trường tìm kiếm đối tác trong đào tạo, NCKH và nâng cao năng lực cán bộ về nghiên cứu khoa học và công nghệ;

k) Làm báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác khoa học và công nghệ của Trường;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Chia sẻ
Hiển thị 1 - 10 of 47 kết quả.
của 5